Informator Dziennik Sejmowy nr 3

Kazanie sejmowe wygłosił Ks. Prałat Antoni Stychel :

J.O. Ks. Prymasie! Narodzie polski!

Z głębi zbolałej duszy polskiej rwał się ten jęk przez lat dziesiątki w znoju i trudzie narodowej obrony (…) Nie upadał naród, wierzył i pragnął, aż to zmiłZ głębi zbolałej duszy polskiej rwał się ten jęk przez lat dziesiątki w znoju i trudzie narodowej obrony (…) Nie upadał naród, wierzył i pragnął, aż to zmiłowanie Boże zjawiło się tak nagle, że trudno ogarnąć myślą całą doniosłość chwili, którą przeżywamy. (…) Wschodzi potężne słońce wolności.

Sejm nasz Dzielnicowy niech stanie jako świecąca pochodnia dla poczynań narodu, przy budowie państwa. Ojczyźnie potrzeba zbratania wszystkich stanów w obywatelskich prawach i obowiązkach, współpracy wszystkich jednostek. Rząd polski władzę, powagę i posłuch znajdzie tylko w oparciu o wszystkie warstwy i prądy, które Ojczyźnie chcą służyć.

W jeden zewrzyjmy siły nasz hufiec, do napaści nieskory, do obrony gotów (…) Niech wszyscy staną!

Boże błogosław Sejmowi naszemu!

Boże zbaw Polskę!

Amen

 

 

 

Ks. Antoni Stychel  (1859-1935) – członek Naczelnej Rady Ludowej w 1918 r., w II RP wicemarszałek Sejmu Ustawodawczego, potem wicemarszałek Senatu I kadencji. Jako poseł do parlamentu Rzeszy zasłynął wygłoszoną 22 października 1918 r. mową „W sprawie kończącej się wojny i warunków pokoju (o wskrzeszeniu Polski)”.

Był synem urzędnika sądowego. W czasie nauki w gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu należał do Towarzystwa Tomasza Zana. Po maturze w 1880 roku rozpoczął studia politechniczne w Berlinie, ale wkrótce przeniósł się do Würzburga na teologię. W czasie studiów był prezesem Naukowego Towarzystwa Akademików Polaków i działał w środowisku polskiej emigracji robotniczej. Był jednym z pionierów katolickiego ruchu społecznego w Polsce.

***

 

 

 

Anna Suchocka z d. Czekanowska, urodzona 3 czerwca 1876 roku w Żernikach, pow. Wrzesiński.  Po wyjściu za mąż za aptekarza Stanisława Leopolda Suchockiego zamieszkała w Pleszewie, gdzie aktywnie włączyła się w działalność o zachowanie polskości. W zaborze pruskim była aktywną działaczką polskich stowarzyszeń społecznych, katolickich i narodowych.

W 1909 roku weszła w skład Zarządu Zjednoczenia Towarzystw Kobiecych z Wielkiego Księstwa Poznańskiego, Prus Zachodnich, Śląska i obczyzny. 28 listopada 1918 roku została wybrana na funkcję sekretarza Rady Ludowej na powiat pleszewski, którą pełniła do 9 stycznia 1919r.

Reprezentowała powiat pleszewski na obradach Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu w dniach 3-5 grudnia 1918 roku. W marcu 1919 roku jako pierwsza kobieta, została wybrana do Rady Miasta Pleszewa. W latach między- wojennych przewodni- czyła ple- szewskiemu oddziałowi PCK. Za pracę w PCK została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, natomiast za aktywność i działalność w stowarzyszeniach katolickich otrzymała order papieski „Pro Ecclesia et Pontifice”.

Zmarła 7 marca 1952 roku w Poznaniu, spoczęła w grobowcu rodzinnym w Pleszewie.

W roku 1992 Jej wnuczka Hanna Suchocka została Premierem Rządu niepodległej Rzeczypospolitej!

***

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu dołączył do grona współwydawców filmu dokumentalnego Polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu 1918. Stosowną umowę podpisano w dniu 5 października br., zwiększa ona m.in. budżet filmu, co  pozwala niezwłocznie przystąpić do jego produkcji. Autorem scenariusza i zarazem reżyserem filmu jest Jacek Kubiak.

***

Chorągiew Wielkopolska ZHP im. Powstańców Wielkopolskich będzie partnerem Fundacji Zakłady Kórnickie w przygotowaniu i organizacji Pochodu Polskiego, który będzie kulminacją obchodów 100 rocznicy Polskiego Sejmu Dzielnicowego. Pochód z udziałem władz oraz potomków delegatów przejdzie ulicami Poznania w dniu 2 grudnia br.

Dziennik Sejmowy jest formą informowania uczestników obchodów 100-lecia Polskiego Sejmu Dzielnicowego o stanie przygotowań.

Dziennik redaguje Fundacja Zakłady Kórnickie 62-035 Kórnik Aleja Flensa 2B psd@fzk.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *