SYLWETKI DELEGATÓW

Anna Suchocka

Anna Suchocka z d. Czekanowska, urodzona 3 czerwca 1876 roku w Żernikach, pow. Wrzesiński. Po wyjściu za mąż za aptekarza Stanisława Leopolda Suchockiego zamieszkała w Pleszewie, gdzie aktywnie włączyła się w działalność o zachowanie polskości. W zaborze pruskim była aktywną działaczką polskich stowarzyszeń społecznych, katolickich i narodowych. W 1909 roku weszła w skład Zarządu Zjednoczenia Towarzystw Kobiecych z Wielkiego Księstwa Poznańskiego, Prus Zachodnich, Śląska i obczyzny. 28 listopada 1918 roku została wybrana na funkcję sekretarza Rady Ludowej na powiat pleszewski, którą pełniła do 9 stycznia 1919r. Reprezentowała powiat pleszewski na obradach Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu w dniach 3-5 grudnia 1918 roku. W marcu 1919 roku jako pierwsza kobieta, została wybrana do Rady Miasta Pleszewa. W latach między- wojennych przewodni- czyła ple- szewskiemu oddziałowi PCK. Za pracę w PCK została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, natomiast za aktywność i działalność w stowarzyszeniach katolickich otrzymała order papieski „Pro Ecclesia et Pontifice”. Zmarła 7 marca 1952 roku w Poznaniu, spoczęła w grobowcu rodzinnym w Pleszewie. W roku 1992 Jej wnuczka Hanna Suchocka została Premierem Rządu niepodległej Rzeczypospolitej!