Działania

Działanie 1:

Produkcja filmu dokumentalnego o Polskim Sejmie Dzielnicowym

Fundacja Zakłady Kórnickie wspólnie z  Wydawnictwem Miejskim „Posnania” oraz Instytutem Pamięci Narodowej zlecą wyprodukowanie krótkometrażowego filmu dokumentalnego o Polskim Sejmie Dzielnicowym.

Premiera filmu odbędzie się w dniu 2 grudnia 2018 r. i będzie elementem głównych obchodów 100 rocznicy Polskiego Sejmu Dzielnicowego.

Film zostanie umieszczony na portalu www.tytus.edu.pl , co umożliwi wykorzystanie go w trakcie lokalnych inicjatyw związanych z upamiętnieniem 100 rocznicy Polskiego Sejmu Dzielnicowego.

Partnerem Fundacji w tym działaniu są Wydawnictwo Miejskie Posnania oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu.

 

Działanie 2:

Wystawa poświęcona Polskiemu Sejmowi Dzielnicowemu

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk opracuje merytorycznie i zleci wykonanie wystawy poświęconej Polskiemu Sejmowi Dzielnicowemu. Wystawa będzie wykonana w dwóch wersjach: do ekspozycji wewnętrznej i zewnętrznej.

Wystawa zostanie otwarta w dniu 14 listopada 2018 r., w rocznicę zwołania Polskiego Sejmu Dzielnicowego. Będzie eksponowana na Starym Rynku w sąsiedztwie Odwachu. Jej otwarcie będzie elementem działania 3.

W dniach 13 – 19 listopada 2018 r. wystawa będzie eksponowana w gmachu Sejmu RP, po czym oba egzemplarze wystawy będą mogły być pokazywane w miastach powiatowych na terenie wielkopolski i województw ościennych w ramach lokalnych obchodów 100 rocznicy Polskiego Sejmu Dzielnicowego.

Działanie 3:

Zwołanie Polskiego Sejmu Dzielnicowego

Fundacja Zakłady Kórnickie zorganizuje, w formie inscenizacji historycznej, obwieszczenie o zwołaniu Polskiego Sejmu Dzielnicowego wraz z konferencją prasową Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej.

Celem inscenizacji jest poinformowanie opinii publicznej o szczegółach programu obchodów 100 rocznicy Polskiego Sejmu Dzielnicowego. Forma inscenizacji historycznej umożliwi przebicie się do mediów ogólnopolskich z przekazem o roli i znaczeniu Polskiego Sejmu Dzielnicowego, który jest wydarzeniem w świadomości Polaków zapomnianym.

W dniu 14 listopada 2018 r. o godz. 12.10 uczestnik tamtych wydarzeń ppor. Mieczysław Paluch poinformuje zebranych przed Ratuszem mieszkańców Poznania o przejęciu przez Polaków władzy w mieście i o wyborze nowego nadburmistrza Poznania.

Uczestnicy wydarzeń zatkną na krużgankach Ratusza amarantowe flagi z białym orłem i w towarzystwie członków grupy rekonstrukcyjnej udadzą się do Pałacu Działyńskich, gdzie z balkonu powitają ich członkowi Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej: ks. Stanisław Adamski, Wojciech Korfanty i Adam Poszwiński.

Przed Odwachem nastąpi odsłonięcie wystawy poświęconej Polskiemu Sejmowi Dzielnicowemu, po czym uczestnicy inscenizacji udadzą się do Sali Czerwonej, gdzie będzie miała miejsce konferencja prasowa Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej poświęcona Sejmowi Dzielnicowemu oraz obchodom 100 rocznicy jego zwołania.

Przed Ratuszem i w trakcie przemarszu skauci będą rozdawać przechodniom biało-czerwone rozetki, a na zakończenie rozlepią na Starym Rynku obwieszczenie o zwołaniu Polskiego Sejmu Dzielnicowego.

 

Partnerem Fundacji w tym działaniu jest Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu

Działanie 4:

Pochód Polski

Fundacja Zakłady Kórnickie zorganizuje w dniu 2 grudnia 2018 r. „Pochód Polski”, który będzie nawiązywał do pochodu, jakim ulicami Poznania przeszli delegaci i delegowane na Sejm Dzielnicowy w dniu 3 grudnia 1918 r. Przemarsz ten był manifestacja polskości w ciągle jeszcze niemieckim Stadt Posen.

Pochód poprzedzi Msza Św., w farze poznańskiej (godz. 13.30) po czym na ul. Świętosławskiej uformuje się kolumna pochodu, który następnie przez Stary Rynek, ulicami Paderewskiego, Marcinkowskiego, Piekary przejdzie pod kino Apollo i dalej pod pomnik Powstania Wielkopolskiego.

Trzon Pochodu stanowić będą zorganizowane reprezentacje powiatów, delegaci z których brali udział posiedzeniu Sejmu w grudniu 1918 r. Z propozycją udziału w Pochodzie organizatorzy zwrócą się do starostów powiatów, które wybierały swoich delegatów na Sejm, do prezydentów miast na prawach powiatu oraz do burmistrzów miast, które później utraciły status powiatu.

Potomkowie delegatów i delegowanych na Polski Sejm Dzielnicowy wyróżnieni biało-czerwonymi szarfami zajmą honorowe miejsce w pochodzie.

Na zakończenie Pochodu jego uczestnicy złożą wiązanki kwiatów pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich i odśpiewają Rotę.

Poczęstunek. Po zakończeniu uroczystości pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich na uczestników pochodu będzie czekał poczęstunek z kuchni polowej.

Partnerem Fundacji w tym działaniu jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Działanie 5:

Wieczór Sejmowy

Teatr Muzyczny wspólnie z Fundacją Zakłady Kórnickie zorganizują w sali Teatru Muzycznego „Wieczór Sejmowy”[1]  obejmujący inscenizację fragmentu posiedzenia Polskiego Sejmu Dzielnicowego opartą na oryginalnych tekstach wystąpień, uchwał i telegramów. Zebrani obejrzą również premierowy pokaz filmu dokumentalnego poświęconego Sejmowi.

Uroczystość zakończy występ aktorów Teatru Muzycznego połączony ze śpiewaniem pieśni patriotycznych z udziałem publiczności. Całość uroczystości będzie można oglądać w Internecie. Wszyscy uczestnicy posiedzenia otrzymają reprint Dziennika Polskiego Sejmu Dzielnicowego 1918 r. oraz śpiewniki.

[1] W 1918 r. Towarzystwo Czytelni Ludowych przygotowało „Wieczór Sejmowy” z deklamacjami i fragmentami sztuk teatralnych.

Działanie 6:

Powrót delegatów

W dniach 3 – 5 grudnia 2018 r. będą się odbywały lokalne, organizowane przez powiaty lub gminy obchody 100 rocznicy Polskiego Sejmu Dzielnicowego. Mogą one być oparte na wątku powrotu delegatów, którzy relacjonują wydarzenia w Poznaniu oraz stan starań o uzyskanie niepodległości.

Program obchodów lokalnych pozostaje całkowicie w gestii ich organizatorów. Mogą to być np. uroczyste powitanie uczestników uroczystości w Poznaniu, uroczysta sesja rady  powiatu poświęcona tamtym wydarzeniom, czy składanie kwiatów na grobach delegatów na Sejm.

Szczególnie inspirująca może tutaj być rola lokalnych towarzystw kulturalnych zrzeszonych w Wielkopolskim Towarzystwie Kulturalnym, które będzie służyć pomocą programową.

Działanie 7:

Słownik biograficzny delegatów na Polski Sejm Dzielnicowy

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk przygotuje wydawnictwo, które będzie zawierało biogramy delegatów i delegowanych na Polski Sejm Dzielnicowy. W pierwszej kolejności zostanie uruchomiona internetowa baza danych o uczestnikach Sejmu, w której będą sukcesywnie, w miarę postępu prac umieszczane biogramy poszczególnych osób. Wydanie książkowe słownika jest planowane na koniec 2019 r.

Działanie 8:

Promocja projektu

Organizatorzy i Partnerzy projektu, każdy w swoim zakresie i we właściwych mu formach dołożą wszelkich starań w celu promowania obchodów 100 rocznicy Polskiego Sejmu Dzielnicowego.

W dniu 18 maja 2018 r. w Sali Urzędu Wojewódzkiego odbyła siękonferencja prasowa, na której poinformowano środki masowego przekazu o projekcie upamiętnienia 100 rocznicy Polskiego Sejmu Dzielnicowego.

Pierwszym działaniem mającym na celu upamiętnienie Polskiego Sejmu Dzielnicowego było poprawione i uzupełnione wydanie przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk „Dziennika Polskiego Sejmu Dzielnicowego 1981 r.”, który jest głównym źródłem wiedzy o Sejmie.

Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne wyda okolicznościowy numer Przeglądu Wielkopolskiego poświęcony Polskiemu Sejmowi Dzielnicowemu.

Współorganizatorzy oraz Partnerzy będą promować projekt m.in. na swoich stronach internetowych :