Szczegóły pochodu

Kulminacją obchodów 100 rocznicy Polskiego Sejmu Dzielnicowego będzie Pochód Polski. Pochód przejdzie ulicami Poznania w dniu 2 grudnia 2018 r. i będzie nawiązywał do przemarszu „delegatów i delegowanych” ulicami Poznania z kościoła farnego do Sali Apollo, który stał się wówczas nie widzianą od dziesięcioleci, wielką manifestacją polskości.

„Dnia tego pamiętnego miasto tonęło w powodzi chorągwi biało-czerwonych i sztandarów z białym orłem w czerwonym polu. Szare mury Śródmieścia jakoby ożyły w tej nocy i tysiącem igrających na wietrze chorągwi mówiły nam o minionej niewoli, o niezłomnej naszej sile narodowej i o przyszłości jasnej i radosnej jak te barwy. (…) Najwspanialej oczywiście były przybrane ulice, którymi miał przechodzić pochód delegatów od fary na salę Apollo…”

Pochód Polski przejdzie ulicami Świętosławską, Starym Rynkiem, Paderewskiego, alejami Marcinkowskiego, ulicami Piekary, Ratajczaka i Niezłomnych, by dojść pod pomnik Powstańców Wielkopolskich, gdzie nastąpi złożenie kwiatów.

„Pochód otwierał sztandar Sokoła, za nim postępowała orkiestra, (…) za orkiestrą sztandar Skautów.”

„Następował pochód delegatów, którzy zaszeregowani czwórkami posuwali się naprzód wśród szpaleru zgromadzonych wszędzie na chodnikach tłumów, witających z żywiołowym wprost entuzjazmem. Okna, balkony, nabite były głowami ludzkiemi, dachy nawet zajęto, a zewsząd powiewały chustki, kapelusze, chorągiewki, uśmiechano się, płakano z radości, matki podnosiły małe dzieci na rękach, starcom oczy paliły się młodzieńczym ogniem – czuło się dzień historyczny.”